XV:32768 Elisabeth Carlsdotter

Blev ca 65 år.

Född: omkring 1535 1) www.solace.mh.se/~blasta/
Död: 1600 Viken, Torp, Västernorrlands län 1) www.solace.mh.se/~blasta/


Familj med XV:32767 Kyrkoherde & hovpredikant Martinus (Mårten) Laurentii (Larsson) (1525 - 1610)

Barn:
Mikael Mårtensson (1560 - 1628)
XIV:16384 Britta Mårtensdotter (1563 - 1625)
Abrahamus Martini (1565 - 1646)
Elisabeth Mårtensdotter (1571 - )
Lars Mårtensson (1573 - 1642)
Lars Mårtensson (1573 - 1642)
Isak Clarman (- 1653)
Catharina Mårtensdotter
NN" Mårtensdotter
Jon Mårtensson (- 1605)
Barbro Mårtensdotter
NN1 Mårtensdotter


Noteringar
En del tror att Elisabeth är ELisabeth Carlsdotter Bröms, men så är troligen inte fallet. Se nedan.
www.solace.se/~blasta//herdamin/ElisabetCarlsdotter.txt
worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=svenroland&id=I3874

Contact: Roland Forssén Home Page: Patricias & Ericas homepage

ID: I3874
Name: Elisabet CARLSDOTTER
Sex: F
Reference Number: 3874
Note:
Problemet med Elisabeth Carlsdotters härstamning.
Sammanställt av Thomas Sverker. 940422.

Prästen Martinus Laurentius, Johan den III:es hovpredikant och sedermera
kyrkoherde i Torp sn , Medelpad ägde enligt vissa källor en hustru vid
namn Elisabeth Carlsdotter. Hennes härstamning har dock blivit lite av
ett huvudbry för forskare och denna sammanställning kan bli till hjälp
för vidare forskning kring hennes ursprung.

Det finns en falang som menar att hon tillhörde Bröms-släkten och att
hon skulle ha varit dotter till Carolus Henrici, kyrkoherden i Tuna sn,
Medelpad. Uppgiften finns bland annat med i Uppsala Ärkestifts
herdaminne där författarna Fant & Låstbom dock råkat placera denne
Carolus Henrici som kyrkoherde i Tuna sn, Hälsingland, vilket är helt
felaktigt. Oftast har Fant & Låstbom hämtat sina uppgifter från prosten
Bromans uppteckningar, men inte i fallet Carolus Henrici. Däremot finns
det en anknytning till Hälsing- Tuna socken, nämligen det att Martinus
Laurentius son Isaac Martini Clarman övertog kyrkoherde-sysslan där på
1620-talet. Jag förmodar att Fant & Låstbom bara råkat förväxla de bägge
Tuna socknarna.

Carolus Henrici, kh i Tuna, Medelpad var åtminstone gift två gånger. År
1562 gifte han sig med kyrkoherdedottern Barbro Stigsdotter från
Bergsjö, socken. Hon var dotter till kyrkoherden Stigo Gudmundi
därstädes som forfarande var verksam 1569. Bland hennes bröder
återfinns bla kh i Bergsjö Petrus Stigonis och Hans och Eriks Stigsöner
från Gamsäter i Bergsjö, vilka förde en omfattande handel och var
borgare i Hudiksvall. Bygdén uppger att både Carolus och makan Barbro
avled år 1600. Då Carolus barn kallade sig för Bröms är det intressant
att konstatera att hans maka var bördig från Bergsjö, liksom några andra
Bröms-släkter. Bland Carolus barn finns bland annat Elias Caroli Bröms i
Täby, vilken gifte sig med en dotter till kyrkoherden i Hudiksvall
Ericus Magni.

Men nu åter till ämnet, Elisabeth Carlsdotter, om det nu var så hon
hette. Vad som förbryllar ytterligare är om man tittat över
Bröms-genealogierna. Då finner man att kyrkoherdesonen Petrus Erici från
Segerstad, gifte sig med en Elisabeth Carlsdotter och de använde sig av
släktnamnet Bröms.. Deras son Erik Bröms blev sedermera adlad
Rosenhjelm. Elisabeth som förmodligen var född ca 1570 och levde
fortfarande 1643 . Inte nog med att hon hette Elisabeth Carlsdotter, och
att hennes man och barn bar namnet Bröms. Frågan man nyfiket ställer
sig är vem var hon ? För om Martinus Laurentius hustru hette samma sak
och en del menar att hans hustru självklart var en Bröms, så innebär det
att det finns två stycken Elisabeth Carlsdotter (Bröms). Låt gå för att
släkten Rosenhjelms anmoder verkar vara en generation yngre. Beerståhl
framkastar en helt ogrundad hypotes i Släkt o Hävd, där han menar att
Elisabeth Carlsdotter (Rosenhjelms anmoder) skulle vara en hittills
okänd hel/halvsyster till Carl Carlsson Gyllenhjelm. Detta kan man
emellertid helt bortse ifrån. Redan Broman skrev att Petrus Erici gifte
sig 1592 med Elisabet Carlsdotter från Tuna, Medelpad. Sikeborg fann i
Hälsinglands dombok 1642 en notis som helt stöder Bromans uppgift
"Elisabeth Carlsdotter, salig herr Peders efterleverska i Segersta, att
hon ....... anno 1592, samma år som hon stod brud i Tuna Medelpad.....".
Jag anser att man med all säkerhet här har en dotter till Kyrkoherden
Carolus Henrici.

Möjligheten finns att Carolus Henrici hade två döttrar med namnet
Elisabeth, en i varje gifte är väl troligast. Eftersom jag inte har haft
behov av att utreda de äldre Bröms-genealogierna har jag inte följt upp
denna möjlighet. Tills dess håller jag det mer troligt att en
förväxling har skett och att Martinus Laurentius hustru ingalunda hörde
till Bröms-släkten. Men vem vet, vidare forskning kanske visar på
motsatsen. En genomsökning av Medelpads handlingar för Torps socken,
främst då kvittenserna skulle kanske kunna ge svaret. Man kanske skulle
ta reda på var uppgiften om Martinus Laurentius hustru ursprungligen
kommer ifrån, finns hon belagd i något primärt källmaterial ? Det finns
uppgift om att hon skulle vara född i Hälsingtuna socken. Om så är
fallet så är hon inte en dotter till Carolus Henrici och alltså inte en
>Bröms<. Är hon född i Hälsingtuna så finns det inte så många Karl att
välja på. Under 1500-talet fanns det endast tre stycken Karl i Hälsingtuna,
varav två i passande ålder. Bägge två omtalas i jordeboken 1542, den ene
i Mo och den andre i Wi. Bägge verkar ha varit tämligen obetydliga bönder.

Det florerar en hel del uppgifter i litteraturen som inte alltid är
riktiga. För att få fram riktiga uppgifter fordras en nogrann genomgång
av primärt källmaterial. För såvida inte författarna "hittat på" eller
genom förväxling dragit felaktiga slutsatser, så måste uppgifterna ha
sitt ursprung någonstans. Det kan aldrig nog betonas hur viktigt det är
att ange källor till sina forskningsresultat. Och att inte dra 100%-iga
slutsatser utan att ha "rejält på fötterna".

Litteratur & övriga källor.
Broman Glysisvallur, släkten Bröms och präster i Hälsingtuna sn.
Bygdén Härnösands stifts herdaminne
Fant & Låstbom Uppsala Ärkestifts herdaminne, Hälsingtuna socken
Gothe Richard Series Pastorum för Bergsjö sn. .
Sikeborg Urban SoH 1990 nr 3-4, not 40 och not 76, 218.
Sikeborg Urban SoH 1991 nr 3-4
Sverker Thomas SoH 1993 nr 3-4
Sverker Thomas, Register över 1500-talets Hälsingtunabor. Uppgifter
främst ur Hälsingland handlingar.Källor
 1) internet, se länk på noteringar<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2, Programmet tillhör: Liselotte Engstam